By 5th June, 2011 Excursii in Delta Dunarii Comments Off

Pescuit in Delta Dunarii

Activitatea de pescuit se desfăşoară în mai multe zone, metodele şi uneltele de pescuit fiind specifice pentru fiecare zonă.

În Delta Dunării propriu-zisă, pescuitul se desfăşoară în tot timpul anului (cu excepţia perioadei de prohibiţie de 60 de zile)

 Capturile realizate în această zonă sunt dominate de caras, crap, plătică şi babuşcă. Tot în această zonă se realizează şi capturi de raci şi broaşte.

În complexul Razim – Sinoie, pescuitul se desfăşoară cu capcane de tip vintire şi taliene de Razim, în sezonul cald, şi cu năvoade, în sezonul rece. Sunt interzise avele şi setcile, iar perioada de prohibiţie este mai lungă faţă de restul Rezervaţiei însumând  90 de zile. Cea mai mare parte a capturilor se realizează cu năvoadele, capturile fiind dominate de plătică, babuşcă, caras şi şalău.

În Dunăre şi braţele sale, pescuitul se desfăşoară în tot cursul anului cu excepţia perioadelor de prohibiţie (30 de zile pe zona de graniţă şi 60 de zile în celelalte zone) şi cu intensificări sezoniere în anumite zone (toane) pentru capturarea speciilor marin migratoare. În această activitate se folosesc unelte şi metode tradiţionale practicându-se atât formele de pescuit activ cu setci în derivă sau pasive cu setci fixe, pripoane, taliene, vintire, etc. Capturile realizate sunt dominate de scrumbie de Dunăre, plătică, caras, ciprinide asiatice.